TÜRKİYE CANIM FEDA


     MUKADDİME
     => Tarih Anlayışı
     => Umran İlmi
     => Asabiyet Teorisi
     ZİYARETÇİ DEFTERİ
     BİRAZ TEBESSÜM
     ÖDEV BANKASI
     EĞİTİM DOSYALARI
     5.sınıf zümre
     Toplam Kalite
     Sınıf Yönetimi
     Kitap Okumanın Önemi
     BİLİYORMUSUNUZ
     Sevgi Programı
     İnternet Aşkı
     Garip Yasaklar
     Bilgisayar Acemisi
     Mırra
     ÖNEMLi GÜNLER
     Atatürk Haftas1
     Anneler Günü
     Cumhuriyet Bayram1
     Çanakkale Zaferi
     19 May1s
     ilköretim Haftas1
     istanbul'un Fethi
     Kütüphane Haftas1
     Ögretmenler Günü
     Zafer Bayram1
     KPSS GENEL KÜLTÜR
     Anayasa Hukuku özet
     100 Soruda İdari Hukuk
     100 Soruda Anayasa
     Anayasada 30 Kaide
     Anayasada 50 Kaide
     Genel Türk Tarihi
     islamiyet Öncesi / Osmanlı Devleti
     Osmanlı Tarihinde İlkler
     Dünya Tarihinde İlkler
     Türklerde Kültür ve Medeniyet
     KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ
     Bilgiyi işleme kuramı
     Tolman işaret öğrenme
     Sosyal öğrenme kuramı
     Rehberlik Nedir
     Rehberlik Türleri
     Bireyi Tanıma Teknikleri
     REhberliğin Diğer Hizmetleri
     Rehberlik Örgütlenmesi
     Program Geliştirme Temel Kavramlar
     Program Tasarım Yaklaşımları
     Program Öğelerinden Hedef
     Program Öğelerinden İçerik
     Program Öğelerinden Eğitim Durumları
     Program Geliştirme Çalışmaları
     Program Öğelerinden Değerlendirme
     rogram Geliştirmede Planlar
     MEB'in Yapısı
     Eğitimde Ölçme
     Eğitimde Değerlendirme
     Ölçme Araçlarında Bulunması Gerekenler
     Ölçme de Değerlendirme Yaklaşımları
     Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları
     Ölçmede Test ve Madde İstatistikleri
     Öğretim Stratejileri
     Tam Öğrenme Modeli
     İşbirlikçi (kubakış) Öğrenme
     Çoklu Zeka Kuramı
     Yapısalcı Öğrenme Kuramı
     Yaratıcı ve Yansıtısı Düşünce
     Türk Milli Wğitimin Temel İlkeleri
     Eğitim Durumunun Özellikleri
     Öğretim Yöntemleri
     Öğretim TeknikleriGeçmişten Geleceğe Bir köprüdür - MUKADDİME


GİRİŞ

İnsanlık tarihinde önce yetiştikleri topluma sonra tüm insanlığa yol gösteren, belli dinamiklere bağlı olarak bir medeniyetin kurulmasında veya gelişmesinde rol oynayan "deha"lar her zaman olagelmiştir. Dehanın belki de en büyük özelliği dünü, tarihi-sosyolojik bakış açısıyla değerlendirip bugün ve yarın hakkında fikirler üreterek çağlar üstü olabilmesidir. Deha pratisyen değil teorisyendir. Teorilerini de bir fantezi olsun diye oluşturmaz. Zaten o, teori oluşturmak için yola çıkmış değildir. Herşey onun görev bilincinin ve cehdinin bir sonucudur.

Tarihte ve günümüzde dehaların yeterince anlaşılamadıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Fikirlerinin yoğunluklarından dolayı sulandırılarak, katalizör olarak bir şeyler katılarak aktarıldıklarından dehaların tek boyutlu olmadıkları, olaylara bütün olarak baktıkları hep gözden kaçmıştır. Celâleddin-i Rûmî'nin malum fil hikayesi gibi çoğu kere dehalar değişik zamanlarda ve değişik kişilerce, değişik yönleriyle değerlendirilmiş ve bu değerlendirmeler bir bütün haline getirilememiştir. Böylece diyebiliriz ki Cemil Meriç'te de ifadesini bulduğu gibi anlaşılmamak olan dehanın kaderini İbn Haldun da paylaşmıştır.

Bu yazımızda İbn Haldun'un temel dinamiklerini bulmağa ve onun bir tarihçi veya sosyolog vs. olmaktan ziyade bir medeniyet kuramcısı olduğunu belirtmeye çalışacağız.

Tunus'ta 732/1332'de doğan ve Kahire'de 808/1406'da vefat eden İbn Haldun'un hayatı ayrıntılar göz önüne alınmazsa genel olarak iki bölümde incelenebilir ve bu iki bölüm kalın çizgilerle birbirinden ayrılır. Kırk beş yaşında İbn Selâme Kalesi'ne yerleşene kadar siyasi ve idari karışıklıklar içinde geçen ve "menfaat ve maslahatına olan her vesileden ve vasıtadan rahatlıkla faydalanmasını bilen", adeta bugünkü ifade ile makyavelist bir tutum sergileyen İbn Haldun, hayatının ikinci safhasında ise "Siyasi entrikalardan uzak, huzurlu ve istikrarlı bir hayat yaşama imkanına kavuşmasıyla" birlikte kendisini ilme ve telife vermiştir.

Eserlerinde ve özellikle Mukaddime'de hayatının ilk safhasında geçirdiği pratik ve pragmatik tecrübelerinin etkisi varsa da onun kaderin bir cilvesi olarak ve kabına sığmayan bir kişiliğinin sonucunda oluşan bu hayatından hoşnut olmadığını, asıl kişiliğini olgunlaşma olarak kabul edilen kırk beş yaşından sonra bulduğunu yazdıklarından anlayabiliriz. Onda hayatının ilk döneminden kalanlar farklı kişilik yapılarından ve farklı toplumlardan oluşan müşahedeleridir. Artık "Tunuslu filozof bir kartal gibi yükselir bulutlara."

 

MUKADDİME

Bulutlara yükselen ve İslam Medeniyeti'nde çöküşün sinyalleri yayılırken zirveye çıkmasını başarabilen İbn Haldun zirvelerde "bulutları dağıtan bir rüzgar" estirir: "Mukaddime".

Mukaddime İbn Haldun'un özümsediği bilgilerinden ve müşahedelerinden oluşmuştur. Çünkü o, okuduğu kitapları "ezberlememiş, sadece anlayarak okumaya ve tedkik etmeğe çalışmıştır." Bu hususu teyid için o şöyle demektedir: "Herhangi bir ilimde bilgin olmak için gereken ilk bilgileri, o ilmin kaide ve kurallarını ve ilimde incelenen meseleleri asıl ve esaslarından, başka bir deyimle küllî olan usullerinden fer'î olan meselelerini çıkarabilmekle olur. Herhangi bir ilimde bu hususlarda meleke kesbedilmedikçe o ilimle meşgul olan kimse onu iyice kavramış ve bilmiş sayılmaz. Bu meleke fehm, anlam ve ezberlemeden başka bir şeydir."

Kuvvetli bir meleke ile yazılan "Mukaddime bir hamlede fethedilemez. Atıfların ve îmaların karanlık dehlizinden geçeceksiniz. Tanımadığınız mefhumlar kesecek yolunuzu. İbn Haldun külliyatını tetebbu etmeyenlere sırlarını ifşa etmez eser."

"Geniş bir kültür birikimini içeren Mukaddime'nin incelenmesi başlıbaşına bir sorundur. Bu sorunun çözümüne sağlıklı bir yaklaşım, Mukaddime'deki her konunun ayrı ayrı dikkate alınmasını değil, fakat konular arasındaki iç bağıntıların karşılıklı etkilerindeki bütünlüğün ihmal edilmemesini gerektirir." Böyle olunca da ne sadece Satı el-Husri'nin belirttiği gibi13 bir sosyoloji kitabı ne de bir tarih kitabıdır. O hem çözümleyici hem birleştirici bir tarzda incelenen ögelerden oluşan dev bir medeniyet ve "beşeri ilimler ansiklopedisidir." Çünkü İbn Haldun bu eserinde medeniyetlerin ve kültürlerin doğuşunu, yükselişini ve çöküşünü çözümlemekte, özellikle İslam medeniyetiyle ilgili tutarlı görüşler ileri sürmektedir. Yine İbn Haldun, "Mukaddime'de yalnız tarihle uğraşmaz, aynı zamanda İslam dünyasındaki sanatları, ilimleri gözden geçirir, bunların herbirinin amacını ve kapsamını belirler. İbn Haldun'un yaptığı ilimler sınıflandırması da, nihai İslamî bölümleme sayılabilir."

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: admin, 27.05.2009, 16:40 (UTC):
www.dijitalli.tr.gg girin

Yorumu gönderen::20.05.2008, 19:53 (UTC)
kervanci63
kervanci63
Kapalı

sağolasin ilhan can. babana selam söyle :)

Yorumu gönderen::20.05.2008, 16:27 (UTC)
(locked user)
siten güzelmiş eline sağlık benim siteyede beklerimBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

www.dostyurdu.com

Hadis-i Şerif
Sitene Ekle
Esma-ul Husna
sitene ekle

Google Pagerank Checker
www.HalilAlpaslan.COMBu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol